Salgsbetingelser

 

SALGSBETINGELSER

Del 1: Salgsbetingelser
Del 2: Betaling, sikkerhet og personvern

 

 

DEL 1. SALGSBETINGELSER

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer som selges fra denne nettsiden til kjøper. Betingelsene utgjør sammen med kjøpers bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Kjøpet bekreftes med en ordrebekreftelse.

For å kunne handle må du være over 18 år. Varene leveres digitalt, dersom ikke annet er angitt.

Dersom du ønsker kan du sette deg inn i regelverk for forbrukerkjøp her:

 

A. Partene

Selger av VARE A:
VARE A (se nedenfor) selges av Kvisviks Kombinasjon (orgnr 986079807).

Kvisviks Kombinasjon
Postveien 1c
3970 Langesund

Epost: kvisvikskombinasjon@gmail.com
Kontakt oss her.

Selger av VARE A omtales i det videre som SELGER A.

Selger av VARE B:
Informasjon om SELGER B fremkommer på nettsiden og vil variere fra arrangement til arrangement. Hvert arrangement på nettsiden er merket tydelig med hvem som er ARRANGØR, og ARRANGØR av arrangement er identisk med selger. Videre benevnes SELGER B som «ARRANGØR».
Kvisviks Kombinasjon (orgnr 986079807) er formidler av ARRANGØRS varer og blir i det følgende benevnt som «KK».

Kjøper:
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som «KJØPER».

B. Varene

Nettbutikken selger forskjellige varer. Varene kan deles opp i to kategorier, VARE A og VARE B. Generelt omtales begge varetypene som VAREN.

VARE A defineres som fysiske salgsvarer. Dette kan dreie seg om, men er ikke begrenset til, klær, plakater, utstyr, samleobjekter, innspilt musikk, digitale varer og andre varer for salg. Videre benevnes VARE A som «VARE A».

VARE B defineres som billetter eller reservasjoner som gir KJØPER rett til å delta på kulturarrangementer som arrangeres av ARRANGØR (SELGER B), enten som publikum eller som deltagende/utøvende part. Varen leveres i form av en ordrebekreftelse. VARE B er ikke MVA-pliktig. Videre benevnes VARE B som «VARE B».

C. Gjennomføring av kjøp

Et kjøp gjennomføres på denne måten:

Valg av arrangement eller vare i nettbutikken
2. Valg av ønsket plass eller vare KJØPER ønsker å bestille
2. Vare legges i handlekurv ved å klikke på KJØP
3. KJØPER går til handlekurv, klikker deretter FORTSETT TIL KASSEN
4. Registering/utfylling av KJØPERS personalia, deretter klikk SEND ORDRE
5. Valg av frakt og betalingsmetode
6. Betaling utføres

Gjennomført handel for VARE A:
7. Utsendelse av ordrebekreftelse.
8. Oppgjør mottas av SELGER A
8. Utsendelse av VARE A til KJØPER.

Bekreftet ordre for VARE B:
7. Utsendelse av ordrebekreftelse som er identisk med VARE B

Kjøpet er gjennomført når betaling er fullt gjennomført og VARE A eller VARE B er sendt til KJØPER.

D. Opplysninger gitt i nettbutikken

Opplysninger som er angitt på nettsiden skal være korrekte og inneholde riktige opplysninger. SELGER A, ARRANGØR og KK tar forbehold om trykkfeil, skrivefeil, tekniske feil eller feil prising som kan føre til at opplysninger på nettsiden ikke stemmer eller at pris oppgitt uriktig. Dersom en vare av den grunn ikke kan leveres til KJØPER, vil KJØPER motta et nytt tilbud med riktig informasjon. Dersom KJØPER har kjøpt VAREN og informasjonen på nettsiden var feil vil VAREN refunderes.

E. Priser

Priser i butikken er inkludert MVA (for VARE A) og eksklusiv evt. salgsavgift (for VARE B). Fraktpris legges også til for VARE A. VARE B er ikke MVA-pliktig og selges uten fraktkostnader. VARE A er MVA-pliktig og det vil påløpe fraktkostnader. Totalprisen i handlekurven inkluderer alle avgifter og fraktkostnader og utgjør totalsummen som KJØPER skal betale. Salgsavgift er en administrativ avgift. I tilfeller der VARE B selges uten salgsavgift, er transaksjonsavgift (som debiteres leverandører av betalingsløsninger) og provisjon (som debiteres KK) inkludert i prisen.

F. Betaling og levering

Kjøpesummen betales ved kjøp på nettsiden gjennom de til enhver tid tilgjengelige betalingsformer på nettsiden. Ordren bekreftes etter at betaling er mottatt fullt ut.

VARE A sendes ut etter at varen er betalt av KJØPER. VARE A leveres kun til fastlandet i Norge. Normalt vil leveringstid være 3 til 5 virkedager fra varen sendes fra SELGER A til KJØPER mottar vare.

VARE B leveres digitalt til KJØPERS epost umiddelbart etter godkjent betaling fra KJØPER.

G. Angrerett, retur, refundering og reklamasjon

VARE A omfattes av angrerettloven og gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter VARE A er mottatt. Angrerettloven forutsetter at KJØPER senest innen 14 dager gir SELGER A beskjed om at du vil benytte angreretten. VARE A vil leveres med et angrerettskjema, enten sendt sammen med VARE A eller i ordrebekreftelsen. Dersom KJØPER ikke har mottatt angrefristskjema vil fristen forlenges til tre(3) måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være levert til SELGER A i samme mengde og stand som det var da det ble levert KJØPER. KJØPER sender produktet tilbake til den adressen som står skrevet på angrerettskjema.

VARE A kan avbestilles se fremt den ikke er sendt fra vårt lager. Dette gjøres ved å sende en epost til kvisvikskombinasjon@gmail.com. Husk å legge ved ditt ordrenummer i eposten. Beløpet som er betalt vil da refunderes til din konto. Dersom varen er sendt fra vært lager kan du benytte deg av angreretten for å avbestille varen. Fraktkostnader vil ikke refunderes og varen må returneres for KJØPERS egen regning.

Ved feil eller mangler på VARE A må KJØPER gi beskjed til SELGER A så snart KJØPER oppdager disse, senest 14 dager etter KJØPER mottok VARE A. KJØPER vil enten får tilbud om ny vare eller få tilbud om å få sine utgifter refundert. Ved refundering på grunn av feil eller mangler vil KJØPER også refunderes utgifter til fraktkostnader.

Dersom KJØPER ønsker å klage eller reklamere kan KJØPER sende en epost til kvisvikskombinasjon@gmail.com. Husk å legge ved informasjon om ordrenummeret og hva klagen eller reklamasjonen dreier seg om.

For enkelte produkter gjelder ikke angrerettloven. Dette kan dreie seg om produkter som er spesialtilpasset eller som er av en slik art at angreretten ikke gjelder. Se angrerettloven for utfyllende informasjon: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20020621-034.html
Disse produktene vil være tydelig merket i nettbutikken med teksten «INGEN ANGRERETT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET».

VARE B er definert som billetter og det er ikke angrerett ved kjøp av billetter. Dersom ARRANGØR avlyser sitt arrangement vil KK kunne refundere VAREN til KJØPER etter anmodning fra ARRANGØR. KK vil også kunne sette KJØPER i kontakt med ARRANGØR for direkte avtale om refundering eller andre henvendelser. Dersom det er andre årsaker til at KJØPER vil ha VAREN refundert, vil dette være et forhold mellom KJØPER og ARRANGØR. Salgsavgiften på VARE B refunderes ikke. Vare B har selges i noen tilfeller uten eksplisitt salgsavgift. Da vil det salget gjennomføres med en transaksjonsavgift (denne går til våre leverandører av betalingsløsninger) og en provisjon (denne går til KK) som er inkludert i salgsprisen. Ved en eventuell refundering på vegne av arrangør vil ikke transaksjonsavgift eller provisjon refunderes etter fullført salg. I tilfeller der KJØPER mener de har rett til refusjon av hele beløpet, vil dette være en sak mellom KJØPER og ARRANGØR. KK står ikke økonomisk ansvarlig for VARE B dersom KJØPER opplever at ARRANGØR ikke leverer til forventningene eller om ARRANGØR har problemer med å gjennomføre arrangement. Alle forhold vedrørende VARE B etter den er levert fra KK til KJØPER er et forhold mellom ARRANGØR og KJØPER.

H. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet kun de opplysninger KJØPER har oppgitt i kjøpsprosessen, og som er nødvendige for oss for å oppfylle våre forpliktelser til KJØPER. Vi gjør oppmerksom på at SELGER A, KK og ARRANGØR ikke tar ansvar for opplysninger som kreves av de ulike leverandørene av betalingsløsninger. Dette er opplysninger som de ulike leverandørene av betalingsløsninger håndterer internt i sine systemer og det faller derfor ikke under SELGER A, KK eller ARRANGØRS ansvarsområde.

KJØPERS personopplysninger vil ikke utleveres til andre, med unntak av i tilfeller der

1) KJØPER har samtykket til at opplysningene kan utleveres,
2) det er nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse til KJØPER,
3) det foreligger et lovmessig forhold om utlevering.

I. Salgspant

SELGER A, ARRANGØR og KK har salgspant i VAREN inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

J. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes skal saken inn for forliksrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

K. Salgsforbehold

SELGER A, ARRANGØR og KK tar forbehold om prisendringer, skrivefeil, trykkfeil og endringer i tekst, bilder og informasjon på vår nettside eller i vår markedsføring.

KK står ikke økonomisk ansvarlig for VARE B dersom KJØPER opplever at ARRANGØR ikke leverer til forventningene eller om ARRANGØR har problemer med å gjennomføre arrangement.

 

DEL 2. BETALING, SIKKERHET & PERSONVERN

 

A. Betaling

SELGER A og KK benytter seg av kjente betalingsløsninger. Betalingsløsningene er kryptert og sikret slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke KK, SELGER A eller ARRANGØR.

B. Personvern og sikkerhet

KJØPER må skrive inn nødvendig personalia for å handle i nettbutikken. Dette er nødvendig for å sikre leveranse av VAREN til riktig person. Du kan også bli bedt om å registrere deg. Din personlige informasjon kan bli lagret. Dette gjelder ikke betalingsinformasjon.

C. Annen informasjon

I tillegg til den informasjonen du legger inn når du registrerer deg vil vi kunne se:

   1. Hvilken av våre nettsider du har besøkt og når du besøkte den
   2. Hvilken nettleser du bruker
   3. Hvilken IP-adresse du har
   4. Hvilket geografisk område du befinner deg i

Opplysningene brukes til statistikk og utvikling av SELGER A og KKs tjenester.