Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER

Del 1: Salgsbetingelser
Del 2: Betaling, sikkerhet og personvern

 

 

DEL 1. SALGS- og KJØPSBETINGELSER

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer som selges fra denne nettsiden til kjøper. Betingelsene utgjør sammen med kjøpers bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Kjøpet bekreftes med en ordrebekreftelse.

For å kunne handle må du være over 18 år. Varene leveres digitalt, dersom ikke annet er angitt.

Dersom du ønsker kan du sette deg inn i regelverk for forbrukerkjøp her:

 

A. Partene

Selger av VARE A:
VARE A (se nedenfor) selges av Kvisviks Kombinasjon (orgnr 986079807).

Kvisviks Kombinasjon
Postveien 1c
3970 Langesund

Epost: kvisvikskombinasjon@gmail.com
Kontakt oss her.

Selger av VARE A omtales i det videre som SELGER A.

Selger av VARE B:
Informasjon om SELGER B fremkommer på nettsiden og vil variere fra arrangement til arrangement. Hvert arrangement på nettsiden er merket tydelig med hvem som er ARRANGØR, og ARRANGØR av arrangement er identisk med selger. Videre benevnes SELGER B som «ARRANGØR».
Kvisviks Kombinasjon (orgnr 986079807) er formidler av ARRANGØRS og TILBYDERS varer og blir i det følgende benevnt som «KK».

Selger av VARE C:
Informasjon om SELGER C fremkommer på nettsiden og vil variere fra produkt til produkt. Videre benevnes SELGER C som «TILBYDER». Hvert produkt i kategorien VARE C vil merkes tydelig med hvem som er TILBYDER. TILBYDER kan også i noen tilfeller være KK.
Kvisviks Kombinasjon (orgnr 986079807) er formidler av TILBYDERS varer.

Kjøper:
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som «KJØPER».

B. Varene

Nettbutikken selger forskjellige varer. Varene kan deles opp i tre kategorier, VARE A, VARE B og VARE C. Generelt omtales alle varetypene som VAREN.

VARE A defineres som fysiske salgsvarer. Dette kan dreie seg om, men er ikke begrenset til, klær, plakater, utstyr, samleobjekter, innspilt musikk, digitale varer og andre varer for salg som er mva. pliktig. Videre benevnes VARE A som «VARE A».

VARE B defineres som billetter, tilganger eller reservasjoner som gir KJØPER rett til å delta på kulturarrangementer som arrangeres av ARRANGØR (SELGER B), enten som publikum eller som deltagende/utøvende part. Varen leveres i form av en ordrebekreftelse med digital billett. VARE B er ikke mva. pliktig. Videre benevnes VARE B som «VARE B».

VARE C defineres som alle andre varer, produkter, ytelser og tjenester innenfor kultur eller undervisning som er fritatt for mva. eller som ikke er mva. pliktig. VARE C kan også omhandle kurs, digitale varer, booking eller formidling  av artister, personell, musikk eller underholdning eller andre tjenester innenfor kultur eller undervisning. Videre benevnes VARE C som «VARE C». Merk: VARE C kan ha TILLEGGSBETINGELSER som fremkommer i produktbeskrivelsen. I de tilfeller hvor VARE C har TILLEGGSBETINGELSER i tillegg til de generelle betingelsene på nettstedet vil disse inngå som en del av betingelser for det aktuelle kjøpet. Dersom VARE C har TILLEGGSBETINGELSER vil dette være tydelig merket på varens produktbeskrivelse. VARE C kan eksempelvis dreie seg om formidling av en konsert som skal levers av TILBYDER til KJØPER og dette kan i noen tilfeller kreve OPPFYLLELSE av TILLEGGSBETINGELSER som KJØPER må levere TILBYDER. Dersom VARE C er en vare som har TILLEGGSBETINGELSER vil disse sendes ut som en del av ordrebekreftelsen med instruksjoner om OPPFYLLELSE som kjøper må levere TILBYDER.

C. Gjennomføring av kjøp

Et kjøp gjennomføres på denne måten:

1. KJØPER finner og velger VARE A, VARE B eller VARE C i nettbutikken.
2. VAREN legges i handlekurv ved å klikke på KJØP.
3. KJØPER går til handlekurv, klikker deretter FORTSETT TIL KASSEN eller benytter seg av "Vipps hurtigkasse" (fortsett til punkt 6 dersom KJØPER valgte "Vipps hurtigkasse").
4. Gjelder kun dersom KJØPER ikke benyttet seg av "Vipps hurtigkasse": Registering/utfylling av KJØPERS personalia, deretter klikk SEND ORDRE
5. Valg av frakt og betalingsmetode.

6. Gjelder for alle betalingsmetoder: KJØPER må godkjenne salgsbetingelser og betingelser for personvern. Egne betingelser kan gjelde for VARE C. Eventuelle tilleggsbetingelser for VARE C regnes som godkjent gjennom at kjøper godtar de generelle salgsbetingelsene.

Gjennomført handel for VARE A:
7. Betaling utføres av KJØPER.
8. Utsendelse av ordrebekreftelse.
9. Oppgjør mottas av SELGER A
10. Utsendelse av VARE A til KJØPER.

Gjennomført handel for VARE B:
7. Betaling utføres av KJØPER.
8. Oppgjør mottas av KK.
9. Utsendelse av ordrebekreftelse som er identisk med VARE B.

Gjennomført handel for VARE C:
7. Betaling utføres av KJØPER.
8. Oppgjør mottas av KK.
9. Utsendelse av ordrebekrefltelse og kvittering/kjøpsbevis samt eventuelle TILLEGGSBETINGELSER med krav om OPPFYLLELSE.
10. VARE C regnes som levert når KJØPER har fått tilgang på VAREN eller når KJØPER har mottatt avataledokumenter mellom TILBYDER og KJØPER.

Kjøpet av VARE A eller VARE B er gjennomført når betaling er fullt gjennomført av KJØPER og mottatt av KK og VARE A eller VARE B er sendt til KJØPER. Kjøpet av VARE C er gjennomført når betaling er gjennomført av KJØPER og mottatt av KK, og når KJØPER har mottatt ordrebekreftelse og kjøpsbevis samt eventuelle TILLEGGSBETINGELSER med krav om OPPFYLLELSE.

D. Opplysninger gitt i nettbutikken

Opplysninger som er angitt på nettsiden skal være korrekte og inneholde riktige opplysninger. SELGER A, ARRANGØR, TILBYDER og KK tar forbehold om trykkfeil, skrivefeil, tekniske feil eller feil prising som kan føre til at opplysninger på nettsiden ikke stemmer eller at pris oppgitt uriktig. Dersom en vare av den grunn ikke kan leveres til KJØPER, vil KJØPER motta et nytt tilbud med riktig informasjon. Dersom KJØPER har kjøpt VAREN og informasjonen på nettsiden var feil vil VAREN refunderes.

E. Priser

Prisene i butikken vil merkes tydelig om de er inkludert mva. (for VARE A) eller ikke,  og om prisen er inklusiv eller eksklusiv evt. salgsavgift (for VARE B eller VARE C). Fraktpris legges også til for VARE A. VARE B og VARE C er ikke mva.pliktig og selges uten fraktkostnader. VARE A er mva. pliktig og det vil påløpe fraktkostnader. Totalprisen i handlekurven inkluderer alle avgifter og fraktkostnader og utgjør totalsummen som KJØPER skal betale. I tilfeller der VARE B eller VARE C selges uten salgsavgift, er transaksjonsavgift (som debiteres leverandører av betalingsløsninger) og provisjon (som debiteres KK) inkludert i prisen. TILLEGGSBETINGELSENE for VARE C kan inneholde betingelser som mefører ytterligere kostnader for KJØPER. Eksempel her kan være utgifter til teknikk, transport, overnatting eller andre TILLEGSBETINGELSER som må OPPFYLLES av KJØPER for at VARE C kan leveres til KJØPER.

F. Betaling og levering

Kjøpesummen betales ved kjøp på nettsiden gjennom de til enhver tid tilgjengelige betalingsformer på nettsiden. Ordren bekreftes etter at betaling er mottatt fullt ut. Betalingen for VARE B og VARE C forblir på konto hos KK til ARRANGØR eller TILBYDER har levert sitt produkt til KJØPER.

VARE A sendes ut etter at varen er betalt av KJØPER. VARE A leveres kun til fastlandet i Norge. Normalt vil leveringstid være 3 til 5 virkedager fra varen sendes fra SELGER A til KJØPER mottar vare.

VARE B leveres digitalt til KJØPERS epost umiddelbart etter godkjent betaling fra KJØPER.

VARE C leveres digitalt i form av ordrebekreftelse og kjøpsbevis og eventuelle TILLEGGSBETINGELSER med krav om OPPFYLLELSE.

KK, SELGER A, TILBYDER og ARRANGØR kan ikke stilles ansvarlig for manglende levering dersom KJØPER har oppgitt feil eller mangelfull informasjon i kjøpsprosessen.

G. Angrerett, retur, refundering og reklamasjon

VARE A omfattes av angrerettloven og gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter VARE A er mottatt. Angrerettloven forutsetter at KJØPER senest innen 14 dager gir SELGER A beskjed om at du vil benytte angreretten. VARE A vil leveres med et angrerettskjema, enten sendt sammen med VARE A eller i ordrebekreftelsen. Dersom KJØPER ikke har mottatt angrefristskjema vil fristen forlenges til tre(3) måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være levert til SELGER A i samme mengde og stand som det var da det ble levert KJØPER. KJØPER sender produktet tilbake til den adressen som står skrevet på angrerettskjema.

VARE A kan avbestilles se fremt den ikke er sendt fra vårt lager. Dette gjøres ved å sende en epost til kvisvikskombinasjon@gmail.com. Husk å legge ved ditt ordrenummer i eposten. Beløpet som er betalt vil da refunderes til din konto. Dersom varen er sendt fra vært lager kan du benytte deg av angreretten for å avbestille varen. Fraktkostnader vil ikke refunderes og varen må returneres for KJØPERS egen regning.

Ved feil eller mangler på VARE A må KJØPER gi beskjed til SELGER A så snart KJØPER oppdager disse, senest 14 dager etter KJØPER mottok VARE A. KJØPER vil enten får tilbud om ny vare eller få tilbud om å få sine utgifter refundert. Ved refundering på grunn av feil eller mangler vil KJØPER også refunderes utgifter til fraktkostnader.

Dersom KJØPER ønsker å klage eller reklamere kan KJØPER sende en epost til kvisvikskombinasjon@gmail.com. Husk å legge ved informasjon om ordrenummeret og hva klagen eller reklamasjonen dreier seg om.

For enkelte produkter gjelder ikke angrerettloven. Dette kan dreie seg om produkter som er spesialtilpasset eller som er av en slik art at angreretten ikke gjelder. Se angrerettloven for utfyllende informasjon: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20020621-034.html
Disse produktene vil være tydelig merket i nettbutikken med teksten «INGEN ANGRERETT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET».

VARE B er definert som billetter og det er ikke angrerett ved kjøp av billetter. Dersom ARRANGØR avlyser sitt arrangement vil KK kunne refundere VAREN til KJØPER etter anmodning fra ARRANGØR. KK vil også kunne sette KJØPER i kontakt med ARRANGØR for direkte avtale om refundering eller andre henvendelser. Dersom det er andre årsaker til at KJØPER vil ha VAREN refundert, vil dette være et forhold mellom KJØPER og ARRANGØR. Salgsavgiften på VARE B refunderes ikke. Vare B har selges i noen tilfeller uten eksplisitt salgsavgift. Da vil det salget gjennomføres med en transaksjonsavgift (denne går til våre leverandører av betalingsløsninger) og en provisjon (denne går til KK) som er inkludert i salgsprisen. Ved en eventuell refundering på vegne av arrangør vil ikke transaksjonsavgift eller provisjon refunderes etter fullført salg. I tilfeller der KJØPER mener de har rett til refusjon av hele beløpet, vil dette være en sak mellom KJØPER og ARRANGØR. KK står ikke økonomisk ansvarlig for VARE B dersom KJØPER opplever at ARRANGØR ikke leverer til forventningene eller om ARRANGØR har problemer med å gjennomføre arrangement. Alle forhold vedrørende VARE B etter den er levert fra KK til KJØPER er et forhold mellom ARRANGØR og KJØPER.

VARE C er en avtale mellom TILBYDER og KJØPER hvor betingelsene vil fremgå av TILLEGGSBETINGELSENE med krav om OPPFYLLELSE og disse vil være ulike ved hvert kjøp. KK kan refundere beløp fra TILBYDER til KJØPER dersom TILBYDER godkjenner dette.

VARE B og VARE C kan refunderes før ARRANGØR eller TILBYDER har levert sitt produkt til KJØPER. Refundering vil foretas etter en dialog og avtale mellom KJØPER, ARRANGØR/TILBYDER og KK. All kommmunikasjon rundt refundering av VARE B eller VARE C skal skje skriftlig og årsaken til refundering begrenses til ARRANGØR eller TILBYDERS manglende evne til å kunne levere VARE B eller VARE C.

H. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet kun de opplysninger KJØPER har oppgitt i kjøpsprosessen, og som er nødvendige for oss for å oppfylle våre forpliktelser til KJØPER. KK vil formidle opplysninger om KJØPER til ARRANGØR og TILBYDER. KK, SELGER A, TILBYDER og ARRANGØR kan kontakte kjøper dersom det er endringer som vil påvirke leveransen av VAREN til KJØPER eller om det har oppstått behov for å sende ut viktig informasjon til kjøper for å oppfylle leveransen av VAREN. Vi gjør oppmerksom på at SELGER A, KK, TILBYDER og ARRANGØR ikke tar ansvar for opplysninger som kreves av de ulike leverandørene av betalingsløsninger. Dette er opplysninger som de ulike leverandørene av betalingsløsninger håndterer internt i sine systemer og det faller derfor ikke under SELGER A, KK, TILBYDER eller ARRANGØRS ansvarsområde.

KJØPERS personopplysninger vil ikke utleveres til tredjeparter, med unntak av i tilfeller der

1) KJØPER har samtykket til at opplysningene kan utleveres,
2) det er nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse til KJØPER,
3) det foreligger et lovmessig forhold om utlevering.

I. Samtykke - Endringer, hendelser eller andre relevante arrangement

Ved å samtykke til å la ARRANGØR kontakte deg ved endringer, hendelser eller andre relevante arrangement, samtykker du til å motta epost med informasjon om arrangementet du har kjøpt billett til. Du samtykker også til å motta informasjon om arrangementer som er relatert til det arrangementet du kjøpte billett til. Dette kan være informasjon og/eller tilbud om å kjøpe billett til et arrangement som er av samme artist på et senere tidspunkt, et arrangement med en relatert artist, et arrangement til en artist i samme musikalske sjanger, et arrangement til en artist fra samme land, region, kjønn, et arrangement på samme spillested og/eller andre arrangementer som av arrangør ansees som relaterte til det arrangementet kjøper har kjøpt billett til.

J. Salgspant

SELGER A, ARRANGØR, TILBYDER og KK har salgspant i VAREN inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

K. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes skal saken inn for forliksrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

L. Salgsforbehold

SELGER A, ARRANGØR, TILBYDER og KK tar forbehold om prisendringer, skrivefeil, trykkfeil og endringer i tekst, bilder og informasjon på vår nettside eller i vår markedsføring.

KK står ikke økonomisk ansvarlig for VARE B dersom KJØPER opplever at ARRANGØR ikke leverer til forventningene eller om ARRANGØR har problemer med å gjennomføre arrangement.

KK står ikke økonomisk ansvarlig for VARE C dersom KJØPER opplever at TILBYDER ikke leverer til forventningene eller om TILBYDER har problemer med å oppfylle avtalen mellom TILBYDER og KJØPER.

 

DEL 2. BETALING, SIKKERHET & PERSONVERN

 

A. Betaling

SELGER A og KK benytter seg av kjente betalingsløsninger. Betalingsløsningene er kryptert og sikret slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke KK, SELGER A, TILBYDER eller ARRANGØR.

B. Personvern og sikkerhet

KJØPER må skrive inn nødvendig personalia for å handle i nettbutikken. Dette er nødvendig for å sikre leveranse av VAREN til riktig person. Du kan også bli bedt om å registrere deg. Din personlige informasjon kan bli lagret. Dette gjelder ikke betalingsinformasjon.

C. Annen informasjon

I tillegg til den informasjonen du legger inn når du registrerer deg vil vi kunne se:

   1. Hvilken av våre nettsider du har besøkt og når du besøkte den
   2. Hvilken nettleser du bruker
   3. Hvilken IP-adresse du har
   4. Hvilket geografisk område du befinner deg i

Opplysningene brukes til statistikk og utvikling av SELGER A og KKs tjenester.

For mer informasjon om personvern kan du lese våre personvernregler.